top of page

Karjeras koučings jeb vēlme saprast - kur es esmu un kurp eju?

Kādas asociācijas jums rodas ar vārdiem Karjeras koučings? Koučingā

šobrīd pieejami dažādi tā virzieni, kā piemēram, biznesa, dzīves, pārdošanas un pat

laulību koučings. Ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā koučings iegūst arvien lielāku

nozīmi, atpazīstamību un pieejamību. Taču šoreiz vēlos dalīties savos novērojumos

tieši par karjeras koučingu.

Saucu sevi par koučinga jomas praktiķi jau kopš brīža, kad ieguvu sertifikātu

(kopš 2012. gada novembra) un man sagādā milzīgu gandarījumu šī profesija, kurā

pati nemitīgi attīstos un meklēju arvien jaunas iespējas, lai varētu saviem klientiem

piedāvāt labāko. Paanalizējot, secinu, ka mani klienti pārstāv dažādas jomas un viņu

aktuālie jautājumi arī atšķiras, tomēr tieši pēdējā gada laikā strādāju ar klientiem,

kuriem ir aktuāli karjeras jautājumi. Šajā sakarā esmu novērojusi trīs tendences.


Pirmais novērojums ir jautājumi - Kā saprast, vai strādāju savā īstajā

profesijā? Kā saņemt paaugstinājumu esošajā darba vietā? Kā atrast savu ideālo

nodarbošanos? Kā plānot savu laiku? Turpināt darbu esošajā darba vietā vai uzsākt

savu biznesu? Šie ir tikai daži no piemēriem, kas raksturo manu klientu aktualitātes.

Pēdējo mēnešu laikā esmu sapratusi, ka pateicoties klientu jautājumiem par esošo vai nākotnes darba situāciju, esmu kļuvusi par karjeras kouču, un šobrīd sevi tā pozicionēt būtu visatbilstošāk. Kādā no ICF Latvija organizētajiem koučinga klubiem darba grupā ar kolēģiem secinājām, ka kouča darbu var salīdzināt ar GPS, kas rāda virzienu. Šajā gadījumā arī pati jūtu, ka pildu GPS funkcijas un caur jautājumiem aicinu izvēlēties atbilstošāko virzienu tieši karjeras jautājumos. Daži no klientiem atzīst, ka mani kā kouču izvēlējušies, pateicoties ilggadējai pieredzei personāla konsultāciju jomā. Pieredze ar Headhunting projektiem patiesi ļauj labāk izprast klientu aktualitātes, lai gan vienmēr tiecos sekot kouča ētikas pamatprincipiem un saglabāt neitralitāti. Dažkārt klienti pajautā, vai varam vienoties par koučinga sesiju un nākamajā reizē karjeras konsultāciju. Situācijas, protams, ir dažādas, taču man ir prieks, ka cilvēki meklē veidus, kā attīstīties, pilnveidoties un izdarīt neierastas izvēles.

Ņemot vērā darba tirgus tendences un to, cik daudz uzņēmumu vēlas ienākt

Latvijas tirgū, pieprasījums pēc labiem speciālistiem un vadītājiem aug. Iespējams

tieši šis ir brīdis, kad darba ņēmējs ir ļoti labā situācijā. Paskaidrojot, ko es domāju ar

labā, piemērs ir mana kliente, augsta līmeņa speciāliste, kura izlēma izbeigt darba

attiecības dēļ nevienlīdzīgās darba slodzes. Šobrīd viņai ir izteikti trīs darba

piedāvājumi fināla kārtā, atliek tikai izvēlēties. Šī ir konkrēta situācija, kad strādāju ar

klientu par viņa izvēlēm, piebildīšu, ka koučingā tas strādā ļoti labi, īpaši situācijās,

kad nepieciešams veikt vienu, otru un dažkārt, pat trešo izvēli.


Otrs novērojums. Es teiktu, ka karjera šodien ir stiepts jēdziens un nav

viennozīmīgi definējams. Ja pirms gadiem desmit piedzīvojām striktas karjeras

kāpnes un bija precīzi noteikumi, lai nokļūtu noteiktā amatā, tad šobrīd tas ir

mainījies. Būtisks ir personības aspekts jeb tas, kāds ir cilvēks, viņa vērtības,

attieksme un darbaspējas. No šodienas skatu punkta veroties, savā praksē ar

klientiem nereti novēroju situāciju, kad darba ņēmējs vairs nav tikai gaidītāja lomā,

kurš cer uz labu darba piedāvājumu. Darba ņēmēji ar rūpību izvērtē (arī koučinga

sesijās), vai vispār vēlas strādāt konkrētajā uzņēmumā, no kā varam secināt, ka

abām pusēm, arī darba devējam jādomā par savu tēlu, vērtībām un reputāciju.

Novēroju arī trešo tendenci, kad klients ilgus gadus strādā vienā darba vietā

un sāk domāt par savu biznesu. Nereti pat tas ir hobijdarbs, kurš dod tik daudz

enerģijas un motivācijas, ka rodas vēlme to pārvērst par pamata nodarbošanos.


Man kā koučam vislielāko gandarījumu sagādā strādāt tieši ar tām situācijām, kad

cilvēks vēlas izmaiņas, apzināti pieņem lēmumus un veic drosmīgas izvēles. Tādā

gadījumā mūsu sesijas ir visefektīvākās un cilvēks saņem milzīgu gandarījumu.

Katrā ziņā, strādājot ar klientiem ilgtermiņā, novēroju un apzinos, cik svarīgi ir

uzklausīt, pieņemt un pavirzīt otru uz noteiktu mērķi un rīcībām. Mūsdienu

dinamiskajā skrējienā tas atsver virkni ar nebeidzamiem iekšējiem dialogiem! Kā

nesen man koučinga sesijā teica kāds vadītājs: “Vēlos regulāri tikties koučinga

sesijās, lai varu mierīgi naktīs gulēt, nedomājot par to, ko atkal nepaspēju vai kārtējo

reizi atliku.”


Par apzinātām izvēlēm un lēmumiem!

254 views
bottom of page